Avlscenter Bellinge


Alle søer og smågrise er placeret i Bellinge, hvor opdrættet af de renracede hundyr også er. I Vissenbjerg opdrættes alle orner fra ca. 25 kg til salg samt krydsningsdyrene.

Nabo info


Læs om gyllekørsel, se mark kort og meget mere.


Velkommen til Egøgård


Egøgård driver svineavlscentret Bellinge og markbrug i Bellinge og Vissenbjerg
Vi har tradition for at drive avl. Der har været svineavl i Bellinge siden 1909.

Under Avlscentret Bellinge er der yderligere information om besætningen og de avlsdyr, der produceres.
Under Naboinfo er der information om gårdens historie og driften i nutiden.

I/S Egøgård drives i et driftsfællesskab bestående af Nicolai Laier, Søndersøvej 86, 5492 Vissenbjerg og Anne-Marie og Erik Laier, Bellingevej 99, 5250 Odense SV.

Vi er centralt beliggende på Fyn, tæt ved motorvejen. Naturskønt i det bakkede morænelandskab i Vissenbjerg og i Bellinge ved Odense Ådal.